CO JE TEPELNÉ ČERPADLO?

Tepelné čerpadlo je inverzní (obrácený) tepelný stroj pracující na základě stejných termodynamických zákonů jako třeba spalovací motor. Místo přeměny tepla na práci, tedy na pohyb (což realizuje motor) přeměňuje tepelné čerpadlo práci na teplo, jímž ohřívá vzduch či topné médium. Děje se tak pomocí chladiva, které je nejprve stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru, kde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se.

1

Výparník

Ve výparníku dochází k předání odebraného tepla kapalnému chladivu. Jako chladivo se používají látky s nízkou teplotou varu. Příkladem mohou být fluorované uhlovodíky

2

Kondenzátor

Slouží jako výměník v tepelném čerpadle, kterým se předává teplo topné vodě.

3

Expanzní ventil

Jeden ze čtyř základních prvků chladivového okruhu každého tepelného čerpadla. Umožňuje nastřikování chladiva do výparníku.

4

Kompresor

Jedna z hlavních částí chladivového okruhu. Slouží ke stlačování chladiva.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA

Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají venkovní vzduch k získání tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody. Díky slunci, které ohřívá naši atmosféru a vnější vrstvu zemské kůry, Vám tepelná čerpadla vzduch voda také pomohou snížit náklady za vytápění.

Mám zájem o konzultaci →

JAKÉ JSOU VÝHODY POŘÍZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA?

● Tepelná čerpadla vzduch/voda mají sice o něco nižší účinnost než např. typ země/voda, přesto stejným ekologickým a levným způsobem využívají teplo obsažené v prostředí a zajišťují tak nízké náklady na vytápění budovy.

● Jejich výhodou oproti ostatním typům tepelných čerpadel je jejich atraktivnější cena.

● Velkou výhodou tepelných čerpadel typu vzduch/voda je také snadná a rychlá montáž. Není podmíněna např. vhodnou velikostí parcely. Montáž takového čerpadla nevyžaduje zhotovení vrtů nebo rozsáhlých výkopů.

● S ohledem na snadnou montáž takového čerpadla neexistuje také riziko vzniku nákladných realizačních chyb.

● Zařízení tohoto typu lze instalovat do novostaveb i rekonstrukcí.

● Tepelná čerpadla jsou vybavena funkcí chlazení, nezajišťují tedy jen teplo v zimním období, ale také komfortní klima během letních dní.

● V kombinaci s fotovoltaickou instalací může být tepelné čerpadlo napájeno proudem vlastní výroby a vytápět nebo chladit tak dům takřka zdarma.

KONTAKTUJTE NÁS